Przedszkole nr 4.

ul. Św. Kingi 1A

61-055 Poznań 

tel. 61 870 92 23

Designed by In.Point 

 

Przedszkole ze znakiem Q

 

W naszym przedszkolu zapewniamy każdemu dziecku:

 

  • RADOSNE DZIECIŃSTWO - bezpiecznie, zdrowo i atrakcyjnie spędzony czas, specjalistyczny nadzór nad prawidłowym rozwojem, budzenie i rozwijanie talentów, a przede wszystkim beztroską zabawę wśród rówieśników.

  • EDUKACJĘ - nabywanie samodzielności, nowe umiejętności, utrwalanie pozytywnych wzorców, dobre przygotowanie do dalszego etapu edukacji.

 

Rodzicu! Partnerze! Tu otrzymasz pomoc w wychowaniu dziecka, będziesz mógł uczestniczyć w jego rozwoju razem z fachową kadrą pedagogiczną. W efekcie Twoje dziecko będzie samodzielnie, twórczo i z bagażem umiejętności i wartości funkcjonować w społeczeństwie.

 

Przedszkole nr 4

 Przedszkole nr 4 dba o to by dzieci opuszczające przedszkole były otwarte,  twórcze,

samodzielne i spontaniczne, by znały siebie i własne możliwości,

szanowały i tolerowały odrębność innych, radziły sobie w sytuacjach trudnych, 

umiały rozwiązywać problemy i były dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego.

Dzięki temu dzieci rozpoczynają naukę bez stresu i osiągają sukcesy 

RODO

Przedszkole nr 4

                                                        

Rodzice.

Bardzo prosimy, żeby dzieci były przyprowadzane do przedszkola

do godz. 8:15. Zasady przyprowadzania dzieci nie uległy zmianie,

a organizacja pracy w placówce podlega szczególnym rygorom podczas pandemii. W sytuacji, kiedy Państwo mają ważny powód, żeby przyjść później proszę powiadomić placówkę do godz. 8:00.

Z wyrazami szacunku

Jolanta Raczyńska

       

        

 

   Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować  do  Dyrektora Przedszkola

                                                tel.: 881 631 129

                                 e-mail: przedszkole4poznan@wp.pl.