Przedszkole nr 4.

ul. Św. Kingi 1A

61-055 Poznań 

tel. 61 870 92 23

Designed by In.Point 

 

Przedszkole nr 4

opłaty

 

Informujemy, że od stycznia 2019r. opłata za przedszkole pobierana jest z dołu (płacimy za miesiąc poprzedni).

Od 1 września 2019r. wprowadzono elektroniczny system rejestracji przyprowadzenia i odebrania dziecka.

Naliczanie opłaty następuje na podstawie zarejestrowania godziny wejścia i wyjścia dziecka.

Płatności należy dokonać na indywidualne konta (pobyt, żywienie) do 10 dnia miesiąca, w którym została opublikowana (na Państwa profilu iPrzedszkole) informacja o kwotach wpłat.

Żywieniowa - stawka wynosi 7 zł/dzień.

Pobyt - stawka wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu z wyłączeniem 5 godzin realizacji podstawy programowej (8:00 - 13:00).

aktualności

Przedszkole nr 4

REKOMENDACJE MEN W SPRAWIE KORONAWIRUSA
DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
 
 
  • NALEŻY CZĘSTO MYĆ RĘCE I DBAĆ O HIGIENĘ

 

  • DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NIE POSYŁAMY CHORYCH I PRZEZIĘBIONYCH DZIECI

 

  • W PRZYPADKU KONTAKTU Z OSOBĄ CHORĄ NA KORONAWIRUSA PROSIMY O NIEZWŁOCZNE POWIADOMIENIE DYREKTORA

 

  • W PRZYPADKU NIEPRZEWIDZIANEGO ZAMKNIĘCIA PLACÓWKI, RODZICOM DZIECI DO 8 ROKU ŻYCIA PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

 

 

Z WYRAZAMI SZACUNKU

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 4

 

Drodzy Rodzice!!!

 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją MEN nasza placówka od 1 września 2020r.

pracuje w trybie stacjonarnym.

Nadal obowiązywać będzie jednak reżim sanitarny - szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w Procedurach bezpieczeństwa, oraz dokumentach, które prześlemy Państwu drogą mailową.

Nasze przedszkole będzie przyjmowało dzieci w godzinach: 6:00 - 8:30.

Przedszkole jest otwarte w godzinach 6:00 - 16:30 (do 17-stej musimy zdezynfekować pomieszczenia placówki).

Prosimy o odesłanie do poniedziałku 31.08.2020r. podpisanych i wypełnionych dokumentów - oświadczeń i ankiety.

Reszta szczegółowych informacji dotyczących organizacji pracy w poszczególnych grupach przekazywana będzie Państwu na bieżąco drogą elektroniczną przez nauczycieli grup.

Zebranie nie odbędzie się w przedszkolu w formie tradycyjnej, jednak prześlę Państwu informacje drogą mailową oraz na stronie internetowej przedszkola.

Życzę Państwu i przede wszystkim Dzieciom wielu dobrych chwil w nadchodzącym Nowym Roku Szkolnym 2020/2021.

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania osobiście pod numerem 881 631 129 oraz

61 8709223.

Z wyrazami szacunku

Jolanta Raczyńska

Dyrektor Przedszkola nr 4

 

                           DYŻUR WAKACYJNY

    WAŻNE INFORMACJE W ZAŁĄCZNIKACH

 

W roku 2021 przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu będzie w następujących terminach:

- 01 do 09 lipca

- 16 do 27 sierpnia.

 

Pismo pana Prezydenta

Pismo z Wydziału Oswiaty

Zgłoszenie na dyżur

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

 

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci, które pierwszy raz przyjdą do naszego przedszkola we wrześniu,  odbędą się 31 sierpnia 2021r. w godz. 10:00 - 11:30.

Serdecznie zapraszamy dzieci z rodzicami.