UWAGA DYŻUR WAKACYJNY!!!

Przypominamy, złożenie wniosku o przyjęcie dziecka na opiekę podczas przerwy wakacyjnej odbędzie się od 30 maja do 2 czerwca 2023r. (termin ostateczny).

Dyżur w lipcu Przedszkole nr 4.

Dyżur w sierpniu Przedszkole nr 45.

Wnioski można odbierać w w/w terminie w placówce, do której dziecko ma być zapisane.

Dodatkowe dokumenty:

- zaświadczenie o zatrudnieniu

- oświadczenie o wielodzietności o ile dotyczy.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

ZASADY PRZYJĘCIA DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY

KLAUZULA INFORMACYJNA

UWAGA ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE (POBYT)!!!

 

Na podstawie Uchwały nr LXXI/1300/VIII/2022 Rady Miasta Poznania    z dnia 20 września 2022r. od dnia 1 listopada 2022r. "wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu."

 

WYDARZENIA KWIECIEŃ

 

17.04 - ALPAKI

21.04 - DZIEŃ ZIEMI

 

 

AKCJA FUNDACJI GOOD CHALLENGE - KWIECIEŃ

 

ZACZYNAMY PRZYGODĘ Z PRZEDSZKOLEM

Co potrzebne i jak to ogarnąć :) :) :)

 

1. Przedszkole jest czynne od 6:00 - 17:00 (wprowadzony jest reżim sanitarny).

 

2. Bardzo zależy nam na punktualności wobec tego prosimy przyprowadzać dzieci od 6:00 8:15. To bardzo ważne szczególnie dla dziecka!!! Dzieci są narażone na stres przez pośpiech.

Nam wszystkim zależy na tym, żeby czuły się komfortowo od pierwszych chwil w przedszkolu.

 

3. Nadal obowiązują zasady reżimu sanitarnego i są ściśle określone procedury bezpieczeństwa na terenie przedszkola, rodzice nie wchodzą do szatni, przekazują dziecko pracownikowi przedszkola.

 

4. Dzieci muszą mieć: paputki, worek z rzeczami na przebranie (majtki, koszulki, spodenki rajstopy itp.). Doświadczenie uczy, by było tego co najmniej dwie zmiany i ważne - wszystko podpisane.

 

5. Najmłodsze dzieci przynoszą mały jasiek i kocyk - w torbie/reklamówce (podpisane).

 

6. Dzieci powinny być ubrane w wygodne rzeczy, aby mogły uczyć się samodzielnie zdejmować

i ubierać. Osiągają wtedy sukces :)

 

7. W przedszkolu nie ma uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego, zaczynamy od zwykłego dnia, aczkolwiek można wziąć sobie kilka dni urlopu, żeby trochę wcześniej odbierać malucha

i stopniowo przyzwyczajać do przedszkola.

 

8. Regulamin przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola znajduje się na naszej stronie

w zakładce INFORMACJE.

 

9. W związku z tym, że 1 września jest zawsze trudnym dniem pod względem organizacji prosimy o zarezerwowanie dłuższego czasu na przyprowadzenie i odbiór dziecka. Jeśli jest jakaś ważna informacja do przekazania nauczycielowi proszę napisać na kartce z podaniem nazwiska i imienia dziecka.

 

10. Prosimy o weryfikację numerów telefonów do Państwa na kartkach upoważniających, które otrzymacie od nauczycielek. Każde upoważnienie jest wystawiane na jeden rok szkolny

tj. od 1 września do 31 sierpnia następnego roku.

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku

Jolanta Raczyńska - dyrektor Przedszkola

 

W przypadku pytań jestem do Państwa dyspozycji - tel.: 881 631 129

REKOMENDACJE MEN W SPRAWIE KORONAWIRUSA
DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
 
 
  • NALEŻY CZĘSTO MYĆ RĘCE I DBAĆ O HIGIENĘ

 

  • DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NIE POSYŁAMY CHORYCH I PRZEZIĘBIONYCH DZIECI

 

  • W PRZYPADKU KONTAKTU Z OSOBĄ CHORĄ NA KORONAWIRUSA PROSIMY O NIEZWŁOCZNE POWIADOMIENIE DYREKTORA

 

  • W PRZYPADKU NIEPRZEWIDZIANEGO ZAMKNIĘCIA PLACÓWKI, RODZICOM DZIECI DO 8 ROKU ŻYCIA PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

 

 

Z WYRAZAMI SZACUNKU

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 4

 

Przedszkole nr 4

aktualności

opłaty

 

Informujemy, że od stycznia 2019r. opłata za przedszkole pobierana jest z dołu (płacimy za miesiąc poprzedni).

Od 1 września 2019r. wprowadzono elektroniczny system rejestracji przyprowadzenia i odebrania dziecka.

Naliczanie opłaty następuje na podstawie zarejestrowania godziny wejścia i wyjścia dziecka.

Płatności należy dokonać na indywidualne konta (pobyt, żywienie) do 10 dnia miesiąca, w którym została opublikowana (na Państwa profilu iPrzedszkole) informacja o kwotach wpłat.

Żywienie - stawka wynosi 10 zł/dzień.

Pobyt - stawka wynosi 1.14 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu z wyłączeniem 5 godzin realizacji podstawy programowej (8:00 - 13:00).

Przedszkole nr 4

Designed by In.Point 

 

Przedszkole nr 4

ul. Św. Kingi 1A

61-055 Poznań 

tel. 61 870 92 23

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZERWY WAKACYJNEJ

 

Nasze Przedszkole pełni dyżur w lipcu (sierpień zamknięte).

 

W sierpniu dyżur pełnić będzie Przedszkole nr 45 ul. Trzemeszeńska 12.

 

WAŻNE!!!

Zasady oraz terminy zapisu w zakładkach poniżej.

     INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W PROCESIE REKRUTACJI

WYNIKI REKRUTACJI

 

Dnia 14 kwietnia 2023r. o godz. 12:00 zostanie ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola.

Wyniki będą wywieszone na tablicy w przedszkolu oraz dostępne na stronie internetowej NABORU po zalogowaniu się.

ZAKWALIFIKOWANIE NIE JEST JEDNOZNACZNE Z PRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.

Od 14 do 19 kwietnia 2023r. rodzice pisemnie potwierdzają wolę zapisu w placówce do której kandydat został zakwalifikowany.

Brak pisemnego oświadczenia w w/w terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Druki potwierdzające wolę zapisu można otrzymać w przedszkolu, pobrać ze strony internetowej NABORU lub potwierdzić elektronicznie po zalogowaniu się.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona

24 kwietnia 2023r. o godz 12:00