PODZIĘKOWANIA I DYPLOMY

                        Zdrowo się  odżywiamy

 

1 września 2012 roku nasze przedszkole przystąpiło do projektu "Szkoła promująca zdrowie".Nadrzędnym celem tegoż projektu jest kształtowanie stylu życia i środowiska (fizycznego i społecznego) sprzyjającego zdrowiu.

OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY

ADMINISTRACJA 

pani Żaneta 

pani Beata 

pani Kalina 

 

KUCHNIA

pani Violetta

pani Grażyna

 

PRACOWNIK TECHNICZNY

pan Bogusław  

NAUCZYCIELE

pani Tatiana

pani Renata W. 

pani Renata K.

pani Izabela 

pani Elżbieta

pani Ewa 

pani Agnieszka 

 

POMOCE NAUCZYCIELI 

pani Sylwia 

pani Katarzyna 

pani Jolanta 

pani Renata 

 

 

Przedszkole jest nowoczesnym obiektem w architekturze zewnętrznej i wewnętrznej. W przedszkolu znajdują się cztery sale zajęć wychowawczo-dydaktycznych, wyposażone w kolorowe sprzęty i pomoce dydaktyczne. Sale są przestronne i jasne.

 

Sala "zerówki" jest koloru czerwonego, "starszaków" żółta, "średniaków" zielona a "maluchów" niebieska.

 

Wszystkie meble i pozostałe wyposażenie odpowiednio komponują się z ich kolorystyką. Każda sala posiada własną toaletę dopasowaną kolorystycznie, w której łatwo utrzymać czystość i higienę. Wśród bogatego wyposażenia sal na szczególną uwagą zasługują zabawki dużego formatu - w sali dla dzieci najmłodszych - zarówno do zabaw manipulacyjno-kompensacyjnych jak i zabaw ruchowych np. zjeżdżalnie, bujaki itp.

 

Przedszkole posiada osobne wyjście na plac zabaw oraz toaletę z której dzieci mogą korzystać podczas pobytu na powietrzu. Jest to bardzo praktyczne oraz ważne ze względów bezpieczeństwa. Ogród wyposażony jest w drewniane, bezpieczne sprzęty do zabaw oraz nowoczesną bezpieczną nawierzchnię.

Zintegrowanie działania środowisk (Rodzina, Przedszkole, Rada Osiedla, Wydział Oświaty) na rzecz rozwoju osobowego dziecka.

 

Rozbudzenie zainteresowania mieszkańców osiedla Antoninek placówką przedszkolną jako nośnika dóbr kulturalnych dla środowiska.

 

Terapia zaburzeń mowy, wad postawy, zajęcia umuzykalniając oraz lekcje języka angielskiego.

 

Nowy plac zabaw, który został sfinansowany przez Radę Osiedla Antoninek, Zieliniec, Kobylepole. Otwarcie nastąpiło 13 października 2012r.

Przedszkole nr 4

     Stosowanie aktywnych metod nauczania;

 

 

      Promowanie zdrowego stylu życia;

 

 

      Respektowanie zasad bezpieczeństwa;

 

 

          Systematyczne doposażenie i unowocześnienie bazy lokowanej

 

       

      Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

nasza kadra

 

W przedszkolu zatrudniona jest siedmioosobowa, wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Jest to zespół twórczy, kreatywny, poszukujący nowoczesnych i nowych rozwiązań, dobrze zintegrowany i współpracujący ze sobą,

dobrze zorientowany w przemianach współczesnej edukacji, nastawiony na zdobywanie wysokich kwalifikacji, ustawiczne doskonalący się zawodowo w ramach zorganizowanych form instytucjonalnych i WDN. Ważną grupą, która współtworzy obraz przedszkola jest zespół pracowników administracyjno - obsługowych. Pomimo krótkiego okresu wspólnej pracy udało się spowodować, że wszyscy pracownicy czują się ważni i odpowiedzialni za swoje stanowiska pracy. Każdy zna zakres swoich obowiązków i sumiennie je wykonuje. Sprzyja temu atmosfera przyjaźni i wzajemnego zrozumienia.

 

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

pani Jolanta Raczyńska

 

 

 

      Zamierzamy osiągnąć to przez

 

Wizja Przedszkola nr 4.

 

  • Przedszkole nr 4 dba o to by dzieci opuszczające przedszkole były otwarte, twórcze, samodzielne i spontaniczne, by znały siebie i własne możliwości oraz szanowały i tolerowały odrębność innych, radziły sobie w sytuacjach trudnych, umiały rozwiązywać problemy i były dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego.Dzięki temu dzieci rozpoczynają naukę bez stresu i osiągają sukcesy.

  • Zajęcia obowiązkowe i dodatkowe prowadzone są na wysokim poziomie. Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają dzieciom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Program wychowawczy dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań dzieci, rodziców i środowiska lokalnego z poszanowaniem praw dziecka.

  • Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana i kompetentna kadra, dzieląca się wiedzą i umiejętnościami z pracownikami przedszkola i rodzicami. Wszyscy pracownicy są życzliwi i uśmiechnięci, są zadowoleni, że tu pracują i wspólnie tworzą wspaniałą atmosferę.

  • Dzieci poznają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także rozumnie korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb.

  • Przedszkole współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym dla dobra wychowanków. Wychodzimy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców. Organizujemy imprezy, uroczystości, które pozwolą nam wspólnie spędzić czas, zaistnieć w środowisku, wzbogacić bazę placówki.

  • Główne zadanie przedszkola to opieka, wychowanie i nauczanie, wspieranie rozwoju każdego dziecka. Naszym założeniem jest realizacja tego zadania w sposób nowatorski, przyjazny dzieciom, ich rodzinom i nauczycielom.

 

O nas

Designed by In.Point 

 

Przedszkole nr 4

ul. Św. Kingi 1A

61-055 Poznań 

tel. 61 870 92 23